چرا باید حساب کاربری داشته باشید ؟

به دلیل اینکه میخواهیم تمامی رخدادهای مرتبط با شما را ثبت کنیم تا همه عملیات انجام شده مستند باشد.


چه عملیاتی باید مستند باشد ؟

عملیاتی ماننده واریز و برداشت وجه از موجودی حساب کاربری شما، نگهداری سوابق خرید و فروش، درخواست های پشتیبانی، صدور لایسنس و ... جزء مواردی هستند که باید مستند باشند.

دریافت رمز جدید